Integritetspolicy

1 Inledning

2 Om denna policy

3 Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll

4 Hur samlar vi in dina personuppgifter?

5 Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

6 Vad använder vi dina personuppgifter till?

7 Delning av dina personuppgifter

8 Lagring och borttagning av uppgifter

9 Överföring till andra länder

10 Så skyddar vi dina uppgifter

11 Åldersgräns

12 Ändringar i denna sekretesspolicy

13 Så kontaktar du oss

1. INLEDNING

På Innove Design vill vi ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av vår service genom all tid. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter.

Detta är vårt mål och denna Sekretesspolicy (“Policy”) beskriver nedan mer detaljerat vad vi menar.

2. OM DENNA POLICY

I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Innove Design. Policyn gäller alla tjänster och tillhörande tjänster från Innove Design (kallas hädanefter för ”tjänster”). De villkor som reglerar din användning av tjänster definieras i våra användarvillkor (”användarvillkoren”).

Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna policy.

Syftet med denna policy är att:

 1.  se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med
 2. förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder vår hemsida
 3. förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå vilka sekretessåtaganden vi har gentemot dig. Information om hur du kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar finns i “Hur du kontaktar oss” nedan. Om du inte accepterar innehållet i denna policy kan du välja att inte besöka vår hemsida.

3. DINA RÄTTIGHETER OCH ÖNSKEMÅL: GER DIG VALFRIHET OCH KONTROLL

Det finns en EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter. Utifrån tillgång, och med undantag för begränsningar i gällande lag, får individen följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst – rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig;
 • Rätt till korrigering – rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter där de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt att ta bort – rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter;
 • Rätt att begränsa – rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att protestera –
 • rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av din speciella situation;
 • rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam;
 • Rätt till dataportabilitet – rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster samt
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt på dig eller ge en liknande effekt.

För att du enkelt ska kunna utöva dessa rättigheter samt för att registrera hur du vill att Innove Design ska använda dina personuppgifter har du åtkomst till att göra regleringar via e-postmeddelanden vi skickar ut eller genom att kontakta oss via vår sajt, e-post, sociala medier eller brev. Vi kommer också att successivt lägga till mer funktioner som gör att du direkt kan ändra dina inställningar, ge eller ta bort samtycke med mera.

 Om vi skickar dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden i enlighet med ditt samtycke eller i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller framföra din invändning (”avböja”). De elektroniska marknadsföringsmeddelanden du får från Innove Dsign (t.ex. de som skickas via e-post) innehåller även en mekanism för att avanmäla sig i själva meddelandet (t.ex. länken Avsluta prenumeration i e-postmeddelanden vi skickar till dig).

Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta oss via e-post info@innovedesign.se. Vi svarar på din förfrågan inom rimlig tid efter att ha verifierat din identitet. Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du också kontakta eller framföra klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller din lokala dataskyddsmyndighet.

4. HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 1. När du registrerar dig för någon av våra tjänster – när du registrerar dig för någon av våra tjänster samlar vi in vissa personuppgifter som krävs för att du ska kunna använda tjänsten, t.ex. e-postadress, namn, födelsedatum, och land.
 2. Genom din användning av hemsidan – när du använder Innove Designs kontaktfomulär via hemsidan samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn och e-postadress.
 3. Personuppgifter som samlas in som gör att vi kan tillhandahålla ytterligare funktioner/funktionalitet – från tid till annan kan du även uttryckligen välja att ge oss ditt samtycke till att samla in ytterligare personuppgifter, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla fler funktioner. Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.
 4. Från tredje part – vi kan få personuppgifter om dig och din aktivitet från tredje part, inklusive annonsörer och partner vi arbetar med för att tillhandahålla tjänster från Innove Design (se “Delning av dina personuppgifter” nedan). Vi använder de här personuppgifterna antingen om du har gett den tredje parten eller Innove Design ditt samtycke till datadelning, eller om Innove Design har ett berättigat intresse av att använda personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster.

Vi använder sådana anonymiserade och sammanställda uppgifter i syften som bland annat innefattar test av våra IT-system, forskning, dataanalys, marknadsföring och kampanjer, förbättring av våra tjänster och utveckling av nya funktioner/funktionalitet i våra tjänster.

5. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN FRÅN DIG?

Nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder om dig:

Personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster:

Uppgifter om användning av våra tjänster

Personuppgifter som samlas in om dig när du använder våra tjänster. Kan innefatta följande:

 • ​Information om ditt namn och e-postadress
 • Information om din interaktion med våra tjänster, som innehåller datum och tid för alla begäranden som du gör. Det kan också innefatta uppgifter om din användning av tredjepartsapplikationer och reklam du får.
 • Användarinnehåll som du publicerar på Innove Design, inklusive dina interaktioner med Innove Design kundtjänsten.
 • Tekniska data som kan innefatta webbadresser, cookiedata, IP-adress, vilka typer av enheter du använder för att komma åt eller ansluta till våra tjänster, webbläsartyp, språk, och operativsystem. Mer information om tekniska data som behandlas av oss hittar du i vår Cookie-policy för cookies.

Personuppgifter som samlas in med ditt tillstånd, som gör det möjligt för oss att förse dig med ytterligare funktioner eller funktionalitet:

Betalningsinformation

Vi kan samla in dessa personuppgifter om du väljer att köpa några av våra tjänster. Vilka exakta personuppgifter som samlas in varierar beroende på betalningsmetod men innefattar information som:

 • ​​namn
 • födelsedatum
 • kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer
 • postnummer
 • mobiltelefonnummer
 • uppgifter om din transaktionshistorik.

Om du väljer att betala med faktura tillhandahåller vi dina personuppgifter till våra betalningsleverantörer för att de ska kunna genomföra en kreditkontroll och skicka fakturor.

Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier

Dessa personuppgifter används för att du ska kunna registrera dig för och delta i dessa typer av kampanjer. Vilka specifika personuppgifter som samlas in varierar beroende på kampanjen.

Marknadsföringsdata

Dessa personuppgifter används för att göra det möjligt för Innove Design  och våra partner/tjänsteleverantörer att skicka marknadsföringskommunikation på följande sätt:

 • ​​via e-post,
 • medan du använder någon av våra tjänster och/eller
 • ​direkt från tredje part.
 1. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

När du använder eller interagerar med någon av våra tjänster använder vi en rad olika tekniker för att behandla personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att vi ska få behandla dina personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 5, ”Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?”) som används för dessa ändamål:

Beskrivning av varför Innove Design behandlar dina personuppgifter (”behandlingsändamål”):

För att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av våra tjänster som tillhandahålls av Innove Design, till exempel genom att tillhandahålla anpassat, personligt eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner i eller utanför någon av våra tjänster.

För att förstå hur du kommer åt och använder våra tjänster för att säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet, för att utveckla nya tjänster samt analysera din användning av våra nuvarande tjänster, inklusive din interaktion med applikationer, produkter och tjänster som görs tillgängliga, länkas till eller erbjuds via våra tjänster.

För att kommunicera med dig i syften som är kopplade till våra tjänster.

För att behandla din betalning och för att förhindra och upptäcka bedrägerier inklusive betalningsbedrägerier och olaglig användning av våra tjänster.

För att kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners för marknadsföring, forskning, deltagning i tävlingar eller enkäter eller reklamsyften.

Om du behöver ytterligare information de avvägningar som Innove Design har genomfört för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra rättslig grund under GDPR, bör du läsa avsnitt 13 “Så kontaktar du oss” för ytterligare information om hur du kontaktar oss.

7. DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Följande personuppgifter delas endast med de mottagarkategorier som beskrivs i tabellen nedan om:

 • du väljer att använda dig av respektive funktion i våra tjänster där delning av viss information krävs för korrekt användning av funktionen i tjänsten eller
 • du uttryckligen beviljar oss ditt medgivande till att dela personuppgifterna.

Läs mer om hur du hanterar meddelanden, offentligt tillgänglig information och vad du delar med andra i avsnitt 3, ”Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll”, i denna policy.

Information vi kan dela:

Tjänsteleverantörer och andra

Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillämpar den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla våra tjäsnter, i synnerhet värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för våra tjänster med innehåll och den information vi behandlar.

Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att kommunicera enligt beskrivningen i (avsnitt 6) i denna policy.

Vi kan komma att använda oss av marknadsförings- och annonseringspartner för att kunna visa dig mer personanpassat innehåll, eller för att hjälpa oss att förstå din användning av våra tjänster för att på så sätt kunna erbjuda dig en bättre tjänst. Vi kan också komma att dela personuppgifter med vissa partner inom marknadsföring och annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om Innove Design.

Innove Designs partner

​Om du får åtkomst till våra tjänster via ett erbjudande som du fått eller köpt av en tredje part, som en annan webbplats, delar vi personuppgifter med den tredje parten om din användning av våra tjänster, t.ex. om och i vilken utsträckning du har använt erbjudandet.

​Vi kan komma att dela dina personuppgifter i pseudonymiserat format med marknadsföringspartner som hjälper oss med marknadsföringskampanjer.

Akademisk forskning

Vi kan komma att dela dina personuppgifter för aktiviteter som statistisk analys och akademiska undersökningar, men endast i pseudonymiserat format.

Andra företag inom Innove Design

Vi delar dina personuppgifter med andra Innove Design bolag för att utföra vår dagliga verksamhet och för att vi ska kunna upprätthålla och tillhandahålla våra tjäsnster.

Polis och dataskyddsmyndigheter

Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process, såsom en husrannsakningsorder, ett domstolsbeslut eller en stämning.

Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för våra egna eller tredje parts berättigade intressen som rör nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredningar, att skydda någon persons säkerhet, eller för att förhindra dödsfall eller nära förestående kroppsskada, under förutsättning att vi anser att ett sådant intresse överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.

Köpare av vår verksamhet

Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vårt företag till en köpare eller till potentiella köpare.

I den här situationen fortsätter Innove Design att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

8. DATALAGRING OCH BORTTAGNING

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med våra tjänster och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vi behåller vissa av dina personuppgifter så länge du använder våra tjänster. Vi kan t.ex. behålla din kontoinformation.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

 • om det finns ett olöst problem med koppling till dig, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats
 • om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning
 • om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

9. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

Innove Design delar dina personuppgifter globalt med andra företagspartners för att genomföra de aktiviteter som anges i denna policy. Detta innefattar företag i följande länder: Sverige. Innove Design kan också anlita en underleverantör för att behandla dina personuppgifter med tredje part i andra länder än landet där du bor eller dela dina personuppgifter med dessa. Dina personuppgifter kan därför omfattas av sekretesslagar som skiljer sig från lagarna i landet där du bor.

Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska Innove Design se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtals-klausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

För mer information om de säkerhetsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter kan du läsa avsnitt 11, ”Så skyddar vi dina personuppgifter”, i den här policyn.

10. SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer såsom kryptering och policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

11. ÅLDERSGRÄNS

Köp av tjänster från Innove Design är inte avsedd för personer under 18 år.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år eller under gällande åldersgräns (”åldersgränsen”). Om du är under åldersgränsen ska du inte tillhandahålla några personuppgifter till oss.

Om du är målsman för ett barn under åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Innove Design kan du kontakta oss via info@innovedesign.se och begära att utöva dina tillämpliga rättigheter, som vi beskriver i “Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll” avsnitt 3 i denna policy.

Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna.

12. ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.

När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande på vår hemsida eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.

Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

13. SÅ KONTAKTAR DU OSS

Tack för att du har läst vår sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@innovedesign.se.

Vi hoppas att du gillar Innove Design!

0

error: Skyddat innehåll